249FA: สัญญาณเสียงถอยรถ พร้อมบัซเซอร์

สัญญาณเสียงถอยรถเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มากสำหรับผู้มีรถยนต์ โดยจะบอกให้คนรอบข้างได้ยินเสียงด้วย แทนที่เราจะมองฝ่ายเดียว ซึ่งจะทำให้ผู้ขับรถยนต์และคนอื่นที่อยู่ใกล้ๆ ได้รับความปลอดภัยยิ่งขึ้น

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 249FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

95 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

สัญญาณเสียงถอยรถเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มากสำหรับผู้มีรถยนต์ โดยจะบอกให้คนรอบข้างได้ยินเสียงด้วย แทนที่เราจะมองฝ่ายเดียว ซึ่งจะทำให้ผู้ขับรถยนต์และคนอื่นที่อยู่ใกล้ๆ ได้รับความปลอดภัยยิ่งขึ้น วงจรนี้สามารถนำไปต่อพ่วงกับไฟถอยได้เลย ไม่มีผลเสียต่อความสว่างของหลอดไฟหรือเครื่องยนต์ เพราะวงจรนี้กินกระแสไฟเพียงเล็กน้อยเท่านั้น


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.18 x 1.27 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน