281FK: ไซเรน 6 เสียง 6 สวิตซ์ กำลังสูง

วงจรนี้เป็นวงจรสร้างเสียงไซเรนขนาดเล็ก ซึ่งมีเสียงไซเรนถึง 6 แบบด้วยกัน สามารถเลือกเสียงได้ตามต้องการของเรา วงจรนี้เหมาะที่จะนำไปใช้กับของเล่น, วงจรเตือนภัย, วงจรกันขโมย หรือวงจรอื่นที่ใช้เสียงไซเรนที่มีความดังมาก

แบบ: ชุดคิท 281FK
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

130 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรนี้เป็นวงจรสร้างเสียงไซเรนขนาดเล็กซึ่งมีเสียงไซเรนถึง 6 แบบด้วยกันทำให้สามารถเลือกเสียงได้ตามต้องการของเรา วงจรนี้เหมาะที่จะนำไปใช้กับของเล่น, วงจรเตือนภัย, วงจรกันขโมย หรือวงจรอื่นที่ใช้เสียงไซเรนที่มีความดังมาก


ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี

- ขณะสแตนด์บาย กินกระแสสูงสุดประมาณ 18 มิลลิแอมป์

- ขณะทำงาน กินกระแสสูงสุดประมาณ 400 มิลลิแอมป์

- มีเสียงไซเรนให้เลือก 6 แบบ

- สามารถปรับโทนเสียงของไซเรนได้

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.57 x 2.18 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดคิท

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน