514FA: PIR ตรวจจับความเคลื่อนไหว บันทึกเสียงได้พร้อมขยายเสียง

วงจรนี้เป็นวงจรบันทึกเสียงที่มีตัวเซ็นเซอร์เป็นตัวควบคุมการทำงาน โดยถ้ามีสิ่งมีชีวิตผ่านเซ็นเซอร์ PIR วงจรบันทึกเสียงก็จะทำการเล่นโดยอัตโนมัติ วงจรนี้สามารถนำไปติดตั้งได้ตามประตูทางเข้าเพื่อกล่าวคำต่างๆ เช่น ยินดีต้อนรับ, ขอบคุณ หรือเสียงดนตรี เป็นต้น

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 514FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

599 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรนี้เป็นวงจรบันทึกเสียงที่มีตัวเซ็นเซอร์เป็นตัวควบคุมการทำงาน โดยถ้ามีสิ่งมีชีวิตผ่านเซ็นเซอร์ PIR วงจรบันทึกเสียงก็จะทำการเล่นโดยอัตโนมัติ วงจรนี้สามารถนำไปติดตั้งได้ตามประตูทางเข้าเพื่อกล่าวคำต่างๆ เช่น ยินดีต้อนรับ, ขอบคุณ หรือเสียงดนตรี เป็นต้น


คุณสมบัติ

- ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 12 โวลท์ดีซี

- ขณะสแตนด์บาย กินกระแสสูงสุด 15 มิลลิแอมป์

- ขณะทำงาน กินกระแสสูงสุด 250 มิลลิแอมป์ ที่ลำโพง 8 โอหม์ 0.25 วัตต์

- ระยะเวลาในการบันทึกสูงสุด 80 วินาที

- สามารถเลือกแหล่งบันทึกสัญญาณได้จากไมค์ หรือสัญญาณจากภายนอก

- มีวงจรขยายเสียงอยู่ภายในบอร์ด

- ระยะตรวจจับของตัวเซ็นเซอร์ PIR สูงสุดประมาณ 5 เมตร

- ขนาดแผ่านวงจรพิมพ์ของส่วนเซ็นเซอร์ : 1.21x1.01 นิ้ว

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ของส่วนบันทึกเสียง : 4.11x2.08 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ