412FA: รีโมทอินฟาเรด 50 ฟุต 2 ช่อง, รับและส่ง

รีโมทอินฟาเรดชุดนี้เป็นวงจรรีโมทที่นำไปควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เปิด-ปิดได้ตามต้องการ วงจรนี้จะแยกออก 2 ส่วน คือ ภาคส่ง และ ภาครับ

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 412FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

590 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

รีโมทอินฟาเรดชุดนี้เป็นวงจรรีโมทที่นำไปควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เปิด-ปิดได้ตามต้องการ วงจรนี้จะแยกออก 2 ส่วน คือ ภาคส่ง และ ภาครับ


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- แหล่งจ่ายไฟ : ตัวส่ง 9 โวลท์ดีซี, ตัวรับ 12 โวลท์ดีซี

- กินกระแสสูงสุด : ตัวส่ง 25 มิลลิแอมป์, ตัวรับ 100 มิลลิแอมป์

- ระยะทางรับส่งประมาณ 50 ฟุต

- สามารถต่อโหลดได้สูงสุดประมาณ 5 แอมป์ 220 โวลท์เอซี

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ :

1.59 x 2.73 นิ้ว (ตัวส่ง)

4.03 x 2.10 นิ้ว (ตัวรับ)


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน