701FK: ไมค์ลอย FM 1 ทรานซิสเตอร์ 3 โวลท์

วงจรไมค์ลอย FM ชุดนี้ เป็นวงจรไมค์ลอยที่เขียนลายปริ้นท์เป็นคอยล์ในวงจรเรโซแนนซ์ ดังนั้นจึงทำให้การประกอบสร้างได้ง่าย

แบบ: ชุดคิท 701FK
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

70 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรไมค์ลอย FM ชุดนี้ เป็นวงจรไมค์ลอยที่เขียนลายปริ้นท์เป็นคอยล์ในวงจรเรโซแนนซ์ ดังนั้นจึงทำให้การประกอบสร้างได้ง่าย


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 3 โวลท์ดีซี

- กินกระแสสูงสุดประมาณ 10 มิลลิแอมป์

- ความถี่ที่ส่งอยู่ในย่าน 88 เมกกะเฮิรต์

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.64 x 1.06 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดคิท

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ