801FA: เพาเวอร์ซัพพลาย 6-9-12 โวลท์ 300 มิลลแอมป์

วงจรเพาเวอร์ซัพพลายชุดนี้จัดเป็นวงจรเร็คกูเรเตอร์ควบคุมแรงไฟให้คงที่ โดยมีจุดจั๊มเป็นตัวเลือกโวลท์ทางด้านเอาท์พุท วงจรนี้มีวงจรเร็คติไฟร์ฟิลเตอร์พร้อม เมื่อเราจ่ายไฟ 220 โวลท์เข้าที่หม้อแปลง วงจรนี้ก็พร้อมที่จะใช้งานได้เลย

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 801FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

110 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรเพาเวอร์ซัพพลายชุดนี้จัดเป็นวงจรเร็คกูเรเตอร์ควบคุมแรงไฟให้คงที่ โดยมีจุดจั๊มเป็นตัวเลือกโวลท์ทางด้านเอาท์พุท วงจรนี้มีวงจรเร็คติไฟร์ฟิลเตอร์พร้อม เมื่อเราจ่ายไฟ 220 โวลท์เข้าที่หม้อแปลง วงจรนี้ก็พร้อมที่จะใช้งานได้เลย


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 220-240 โวลต์เอซี

- จ่ายกระแสสูงสุด 300 มิลลแอมป์

- สามารถจ่ายไฟได้ 6, 9, 12 โวลท์ โดยการเลือกจั๊มเปอร์

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.66x1.16 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน


สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ