802FA: ไฟฉุกเฉิน รุ่นประหยัด ใช้กับ BATT 6V

วงจรไฟฉุกเฉินเป็นวงจรที่มีประโยชน์มากเมื่อยามไฟดับ ถ้ามีไฟฉุกเฉิน พอไฟดับขึ้นมา หลอดไฟของวงจรไฟฉุกเฉินจะติดขึ้นมาทันที วงจรนี้สามารถนำไปติดได้หลายๆ จุดอีกด้วย หากไม่มีไฟดับเกิดขึ้น วงจรนี้แทบจะไม่กินกระแสไฟฟ้าเลย

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 802FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

79 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรไฟฉุกเฉินเป็นวงจรที่มีประโยชน์มากเมื่อยามไฟดับ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับขึ้นมาในเวลากลางคืน สิ่งที่ต้องหาก็คือไฟฉายหรือไม้ขีดและเทียน กว่าจะหาของพวกนี้ เราอาจเดินไปเหยียบสิ่งของ ซึ่งอาจทำให้สิ่งของนั้นเสียหายและเกิดอันตรายได้ ถ้ามีไฟฉุกเฉิน พอไฟดับขึ้นมา หลอดไฟของวงจรไฟฉุกเฉินจะติดขึ้นมาทันที วงจรนี้สามารถนำไปติดได้หลายๆ จุดอีกด้วย หากไม่มีไฟดับเกิดขึ้น วงจรนี้แทบจะไม่กินกระแสไฟฟ้าเลย


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 220-240 โวลต์เอซี

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.60x1.19 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน


สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ