903FA: ซิกแนลเจเนอเรเตอร์ 2 ความถี่

วงจรซิกแนลอินเจ็คเตอร์นี้เป็นเครื่องกำเนิดสัญญาณชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในการตรวจซ่อมเครื่องรับวิทยุหรือเครื่องขยายเสียง เพื่อหาจุดบกพร่องในเครื่องว่าเสียที่จุดใด จึงสามารถให้การตรวจซ่อมง่ายยิ่งขึ้น

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 903FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

47 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรซิกแนลอินเจ็คเตอร์นี้เป็นเครื่องกำเนิดสัญญาณชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในการตรวจซ่อมเครื่องรับวิทยุหรือเครื่องขยายเสียง เพื่อหาจุดบกพร่องในเครื่องว่าเสียที่จุดใด จึงสามารถให้การตรวจซ่อมง่ายยิ่งขึ้น


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 3 โวลท์ดีซี

- กินกระแสสูงสุดประมาณ 1 มิลลิแอมป์

- สามารถปรับความถี่ได้ 2 ความถี่ คือ 500 เฮิรต์ และ 1,000 เฮิรต์

- สัญญาณสูงสุดที่ส่งออกประมาณ 2,600 มิลลิโวลท์

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.59 x 1.59 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน