901FK: ไฟกระตุกความถี่สูง 9V

วงจรไฟกระตุกคือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่แปลงไฟ 9 โวลท์จากถ่านเป็นไฟสูง ซึ่งแรงไฟนี้ถ้าเราไปจับหรือโดนมือจะทำให้มือเราเหมือนถูกไฟดูด วงจรนี้ไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด เพราะกระแสด้านไฟสูงน้อย

แบบ: ชุดคิท 901FK
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

70 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรไฟกระตุกคือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่แปลงไฟ 9 โวลท์จากถ่านเป็นไฟสูง ซึ่งแรงไฟนี้ถ้าเราไปจับหรือโดนมือจะทำให้มือเราเหมือนถูกไฟดูด วงจรนี้ไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดเพราะกระแสด้านไฟสูงน้อย วงจรนี้ยังมีคุณสมบัติเหนือวงจรอื่นๆ คือถ้าจ่ายไฟเข้าและไม่สัมผัสที่จุด T วงจรนี้จะไม่กินกระแสไฟเลย ดังนั้นจึงเป็นการประหยัดถ่านไปได้มากทีเดียว และยังไม่จำเป็นจะต้องมีสวิตซ์เปิด-ปิดวงจรอีกด้วย


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9 โวลท์ดีซี

- กินกระแสสูงสุดประมาณ 5 มิลลิแอมป์

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.33 x 1.20 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดคิท

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ