908FA: วัดความชื้นในดิน

วงจรวัดความชื้นในดินนี้เป็นวงจรประเภทเครื่องมือวัดชนิดหนึ่งที่มีหลักการทำงานแบบง่าย โดยใช้เป็นตัวแสดงสถานะ 4 ตำแหน่ง คือ ถ้าดินที่เราวัดความชื้นต่ำ LED ก็จะติดน้อยดวง แต่ถ้าดินที่นำมาวัดมีความชื้นสูง LED ก็จะติดมากดวงหรืออาจจะติดทั้งหมด

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 908FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

39 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรวัดความชื้นในดินนี้เป็นวงจรประเภทเครื่องมือวัดชนิดหนึ่งที่มีหลักการทำงานแบบง่าย โดยใช้เป็นตัวแสดงสถานะ 4 ตำแหน่ง คือ ถ้าดินที่เราวัดความชื้นต่ำ LED ก็จะติดน้อยดวง แต่ถ้าดินที่นำมาวัดมีความชื้นสูง LED ก็จะติดมากดวงหรืออาจจะติดทั้งหมด


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9 โวลท์ดีซี

- กินกระแสสูงสุดประมาณ 20 มิลลิแอมป์

- สามารถบอกระดับความชื้นได้ 4 ระดับ

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.59 x 0.84 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ