909FA: โอห์มมิเตอร์ใช้เสียง พร้อมลำโพง

โอห์มมิเตอร์ใช้เสียงเป็นวงจรประเภทเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์แบบง่ายชนิดหนึ่ง ใช้ในการวัดค่าโอห์มของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ตั้งแต่ค่าต่ำๆ ขนาด 1 โอห์ม จนถึงประมาณ 500 กิโลโอห์ม โดยฟังจากเสียงของลำโพง

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 909FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

65 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรโอห์มมิเตอร์ใช้เสียงเป็นวงจรประเภทเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์แบบง่ายชนิดหนึ่ง ใช้ในการวัดค่าโอห์มของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ตั้งแต่ค่าต่ำๆ ขนาด 1 โอห์ม จนถึงประมาณ 500 กิโลโอห์ม โดยฟังจากเสียงของลำโพง ถ้าค่าโอห์มของอุปกรณ์ที่นำมาวัดมีค่าต่ำ เสียงจะดังแรงและมีความถี่สูง แต่ถ้าอุปกรณ์ที่นำมาวัดมีความต้านทานสูง เสียงจะออกค่อยลงเล็กน้อยและมีความถี่ต่ำลง


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9 โวลท์ดีซี

- กินกระแสสูงสุดประมาณ 150 มิลลิแอมป์

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.16 x 1.36 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน