911FA: เตือนปิดประตูตู้เย็น

วงจรเตือนปิดประตูตู้เย็นเป็นวงจรสัญญาณชนิดหนึ่งที่ควรมีไว้ในตู้เย็น เนื่องจากบ่อยครั้งที่เราลืมปิดประตูตู้เย็นนานจนเกินไป วงจรนี้ทำหน้าที่จับเวลาการเปิดตู้เย็น ถ้าเราเปิดตู้เย็นนานเกินกว่าเวลาที่เราตั้งไว้ วงจรก็จะส่งเสียงเตือนขึ้นมาทันที

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 911FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

103 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรเตือนปิดประตูตู้เย็นเป็นวงจรสัญญาณชนิดหนึ่งที่ควรมีไว้ในตู้เย็น เนื่องจากบ่อยครั้งที่เราลืมปิดประตูตู้เย็นนานจนเกินไป นอกจากจะทำให้เปลืองกระแสไฟและทำให้คอมเพลสเซอร์ทำงานหนักแล้ว บางทีอาจทำให้อาหารในตู้เย็นเสียไปด้วย วงจรนี้เป็นวงจรที่ทำหน้าที่จับเวลาการเปิดตู้เย็น ถ้าเราเปิดตู้เย็นนานเกินกว่าเวลาที่เราตั้งไว้ วงจรก็จะส่งเสียงเตือนขึ้นมาทันที


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9-12 โวลท์ดีซี

- กินกระแสสูงสุดประมาณ 20-25 มิลลิแอมป์

- มีเกือกม้าไว้สำหรับตั้งเวลาเริ่มการทำงานได้ตั้งแต่ 5-50 วินาที

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.22 x 1.33 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน