912FA: วัดความเข้มของแสง 5 ระดับ

วงจรวัดความเข้มของแสงชุดนี้จัดเป็นวงจรประเภทเครื่องวัดชนิดหนึ่ง ซึ่งหน้าที่หลักก็คือใช้วัดระดับความสว่างของแสง วงจรนี้ใช้การแสดงผลโดยการติดของตัว LED ซึ่งสามารถบอกระดับความเข้มของแสงได้ 5 ระดับ

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 912FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

93 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรวัดความเข้มของแสงชุดนี้จัดเป็นวงจรประเภทเครื่องวัดชนิดหนึ่ง ซึ่งหน้าที่หลักก็คือใช้วัดระดับความสว่างของแสง วงจรนี้ใช้การแสดงผลโดยการติดของตัว LED ซึ่งสามารถบอกระดับความเข้มของแสงได้ 5 ระดับ นอกจากนั้นยังมีเกือกม้าเป็นตัวปรับความไว มีไว้สำหรับปรับเปลี่ยนช่วงของความสว่าง ซึ่งแต่ละสถานที่จะมีความสว่างไม่เท่ากัน


ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9 โวลต์ดีซี

- กินกระแสสูงสุดประมาณ 25 มิลลิแอมป์

- มีเกือกม้าสำหรับปรับความไวในการรับแสง

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.92x1.16 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ