914FA: ตั้งเวลาปลุก 1-240 นาที พร้อมบัซเซอร์

วงจรนี้เป็นวงจรตั้งเวลาเตือนเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ สมมติตั้งเวลาที่ตั้งไว้ 5 นาที หลังจากผ่านไป 5 นาทีไปแล้ว วงจรก็จะส่งเสียงเตือนเรา วงจรนี้ใช้วอลลุ่มกับสวิตซ์ทำหน้าที่คู่กันในการตั้งเวลา

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 914FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

155 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรนี้เป็นวงจรตั้งเวลาเตือนเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ สมมติตั้งเวลาที่ตั้งไว้ 5 นาที หลังจากผ่านไป 5 นาทีไปแล้ว วงจรก็จะส่งเสียงเตือนเรา วงจรนี้ใช้วอลลุ่มกับสวิตซ์ทำหน้าที่คู่กันในการตั้งเวลา


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9 โวลท์ดีซี

- กินกระแสประมาณ 23 mA (ทำงาน), 2 mA (สแตนด์บาย)

- สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 22 วินาที-4 ชั่วโมง

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.43 x 1.53 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ