917FK: เครื่องช่วยหูฟังเสียง

เครื่องช่วยฟังเสียงเป็นวงจรขยายเสียงขนาดเล็กชนิดหนึ่ง โดยใช้ประโยชน์ในการฟังเสียงสำหรับคนหูตึงหรือนำไปใช้ในการดักฟังเสียงก็ได้ วงจรนี้ต้องการให้มีความไวสูงจึงใช้ไมค์คอนเดนเซอร์เป็นตัวรับเสียง ใช้หูฟังใหญ่เป็นตัวถ่ายทอดเสียง

แบบ: ชุดคิท 917FK
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

155 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

เครื่องช่วยฟังเสียงเป็นวงจรขยายเสียงขนาดเล็กชนิดหนึ่ง โดยใช้ประโยชน์ในการฟังเสียงสำหรับคนหูตึงหรือนำไปใช้ในการดักฟังเสียงก็ได้ วงจรนี้ต้องการให้มีความไวสูงจึงใช้ไมค์คอนเดนเซอร์เป็นตัวรับเสียง ใช้หูฟังใหญ่เป็นตัวถ่ายทอดเสียง


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 3 โวลท์ดีซี

- กินกระแสสูงสุดประมาณ 40 มิลลิแอมป์

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.10 x 1.32 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดคิท

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน