919FA: เครื่องค้นหาโลหะ

วงจรตรวจจับโลหะเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มากสำหรับตำรวจ ทหาร ผู้รักษาความปลอดภัย หรือสำหรับช่างก่อสร้าง วงจรนี้สามารถตรวจจับโลหะได้ทุกชนิด เช่น ทองแดง, เงิน, อลูมิเนียม เป็นต้น

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 919FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

200 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรตรวจจับโลหะเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มากสำหรับตำรวจ ทหาร ผู้รักษาความปลอดภัย หรือสำหรับช่างก่อสร้าง ถ้าเป็นตำรวจหรือผู้รักษาความปลอดภัยใช้ตรวจสอบการพกพาอาวุธ เช่น ปืน มีด หรือวัตถุที่เป็นโลหะ เวลาที่ต้องการเจาะฝาผนังที่เป็นคอนกรีตจะต้องตรวจดูก่อนว่ามีเหล็กเส้นในฝาผนังนั้นหรือไม่ วงจรนี้สามารถตรวจจับโลหะได้ทุกชนิด เช่น ทองแดง, เงิน, อลูมิเนียม เป็นต้น


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9 โวลท์ดีซี

- กินกระแสสูงสุดประมาณ 40 มิลลิแอมป์ (ขณะทำงาน)

- มีโวลุ่มไว้สำหรับปรับความไวในการตรวจจับวัตถุ

- ระยะในการตรวจจับสูงสุดประมาณ 50 มม.

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.01 x 1.71 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ