935FA: วงจรบอกสภาวะอุณหภูมิของร่างกาย

วงจรบอกสภาวะอุณหภูมิของร่างกายชุดนี้เป็นวงจรที่ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิของร่างกายว่าปกติหรือมีไข้หรือไม่ โดยจะมี LED เป็นตัวบอกสภาวะ แต่ถ้าเรามีไข้ขึ้นสูงก็จะมีเสียงเตือนเพื่อบอกให้ทราบด้วย

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 935FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

295 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรบอกสภาวะอุณหภูมิของร่างกายชุดนี้เป็นวงจรที่ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิของร่างกายว่าปกติหรือมีไข้หรือไม่ โดยจะมี LED เป็นตัวบอกสภาวะ แต่ถ้าเรามีไข้ขึ้นสูงก็จะมีเสียงเตือนเพื่อบอกให้ทราบด้วย


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9 โวลท์ดีซี

- กินกระแสสูงสุดประมาณ 38 มิลลิแอมป์

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.01 x 1.28 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน