936FK: เครื่องนับจำนวนขึ้น-ลง 4 หลัก ตั้งค่านับได้

วงจรนับจำนวนชุดนี้เป็นวงจรนับจำนวนแบบเอนกประสงค์ตัวหนึ่งที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆงาน โดยเราสามารถตั้งวงจรนับขึ้นหรือนับลงก็ได้ นอกจากนั้นเรายังสามารถนับจำนวนตามที่เราตั้งไว้ได้อีกด้วย

แบบ: ชุดคิท 936FK
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

350 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรนับจำนวนชุดนี้เป็นวงจรนับจำนวนแบบเอนกประสงค์ตัวหนึ่งที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆงาน โดยเราสามารถตั้งวงจรนับขึ้นหรือนับลงก็ได้ นอกจากนั้นเรายังสามารถนับจำนวนตามที่เราตั้งไว้ได้อีกด้วย


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี กินกระแสสูงสุดประมาณ 76 มิลลิแอมป์

- สามารถนับได้ตั้งแต่ 0-9,999

- สามารถตั้งการนับให้นับขึ้นหรือนับลงได้

- สามารถตั้งให้วงจรนับเฉพาะถึงค่าที่เราตั้งไว้ได้ แล้วให้วงจรเริ่มต้นนับใหม่ โดยเมื่อถึงค่าที่ตั้งเอาไว้ วงจรจะส่งแรงดันออกทางจุด OUT

- สามารถต่อขยายเพื่อให้นับได้มากกว่า 9,999

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.70 x 3.14 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดคิท

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน