939FA: เครื่องบอกแรงดันแบตเตอรี่ LED 8 ดวง

เครื่องบอกแรงดันแบตเตอรี่ชุดนี้เป็นวงจรที่ใช้ในการตรวจวัดแรงดันของแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ โดยใช้ LED จำนวน 8 ดวง แสดงแรงดันในแต่ละย่านวัด ซึ่งวงจรนี้จะช่วยบอกแรงดันแบตเตอรี่เพื่อให้เรารู้สภาพแรงดันของแบตเตอรี่ตลอดเวลา

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 939FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

210 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

เครื่องบอกแรงดันแบตเตอรี่ชุดนี้เป็นวงจรที่ใช้ในการตรวจวัดแรงดันของแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ โดยใช้ LED จำนวน 8 ดวง แสดงแรงดันในแต่ละย่านวัด ซึ่งบางครั้งที่เราจำเป็นที่จะต้องนำแบตเตอรี่ไปต่อกับเครื่องอื่นๆ เช่น หลอดไฟ, พัดลม, โคมไฟโซล่าร์เซลล์ เป็นต้น เมื่อเราใช้งานไปจะทำให้แรงดันในแบตเตอรี่ลดลงและจะหมดไปเอง ในการที่เราใช้แบตเตอรี่จนหมดบ่อยๆ เป็นสาเหตุทำให้แบตเตอรี่มีอายุใช้งานที่สั้นลงกว่าเวลาที่ควรจะเป็น ซึ่งวงจรนี้จะช่วยบอกแรงดันแบตเตอรี่เพื่อให้เรารู้สภาพแรงดันของแบตเตอรี่ตลอดเวลา


ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

- ไม่ใช้แหล่งจ่ายไฟ - กินกระแสสูงสุดในขณะทำการวัด 56 มิลลิแอมป์

- ใช้ LED จำนวน 8 ดวง แสดงผลแรงดันในแต่ละย่านวัด

- มีตัวป้องกันความเสียหาย อันเกิดมาจากการตรวจวัดแรงดันกลับขั้ว

- ใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้แบบเกือกม้า ในการปรับตั้งแรงดันในแต่ละ ย่านวัด

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.79 x 2.47 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน