948FA: นาฬิกาดิจิตอล

วงจรนี้เป็นวงจรแสดงเวลาปัจจุบัน ตัววงจรใช้ไอซียี่ห้อ FUJISU เบอร์ MB95F264 ซึ่งเป็นไอซีรุ่นใหม่มีขนาดเล็กและมีหน่วยความจำมากถึง 20 กิโลไบร์ท วงจรนี้เหมาะที่จะนำไปใช้สำหรับดูเวลาปัจจุบันหรือนำไปประยุกต์ใช้งานอื่นๆ โดยการเขียนโปรแกรมใหม่เข้าไปในตัวไอซี

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 948FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

350 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรนี้เป็นวงจรแสดงเวลาปัจจุบัน ตัววงจรใช้ไอซียี่ห้อ FUJISU เบอร์ MB95F264 ซึ่งเป็นไอซีรุ่นใหม่มีขนาดเล็กและมีหน่วยความจำมากถึง 20 กิโลไบร์ท วงจรนี้เหมาะที่จะนำไปใช้สำหรับดูเวลาปัจจุบันหรือนำไปประยุกต์ใช้งานอื่นๆ โดยการเขียนโปรแกรมใหม่เข้าไปในตัวไอซี


ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี กินกระแสสูงสุดประมาณ 90 มิลลิแอมป์

- แสดงเวลาเป็นแบบ 24 ชั่วโมง

- สามารถเลือกดูเวลาได้ 2 แบบ คือ ชั่วโมงกับนาที หรือ นาทีกับวินาที

- มีจุดต่อเครื่องโปรแกรมของ FUJISU รุ่น MB2146-08-E

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.35 x 2.94 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน