957FK: วงจรควบคุมอุณหภูมิ/ความชื้น พร้อมเซ็นเซอร์

วงจรควบคุมอุณหภูมิและความชื้นชุดนี้ใช้เซ็นเซอร์เบอร์ DHT11 เป็นเซ็นเซอร์ที่อ่านค่าความชื้นและอุณหภูมิในตัวเดียวกัน โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมการทำงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่าง เช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, โรงเพาะเห็ด เป็นต้น

แบบ: ชุดคิท 957FK
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

550 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรควบคุมอุณหภูมิและความชื้นชุดนี้ใช้เซ็นเซอร์เบอร์ DHT11 เป็นเซ็นเซอร์ที่อ่านค่าความชื้นและอุณหภูมิในตัวเดียวกัน โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมการทำงานทั้งหมด สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่างเช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, โรงเพาะเห็ด, เครื่องฟักไข่ เป็นต้น


ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี กินกระแสสูงสุดประมาณ 150 มิลลิแอมป์

- สามารถตรวจจับอุณหภูมิ ได้ตั้งแต่ 0-50 C

- สามารถตรวจจับความชื้น ได้ตั้งแต่ 20-90% RH

- ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ +-2 C

- ความแม่นยำในการวัดความชื้น +- 10-15% RH

- สามารถเลือกการแสดงผลระหว่างอุณหภูมิและความชื้นได้

- สามารถตั้งจุดทำงาน ให้ทำงานที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำ ความชื้นสูงหรือต่ำได้

- มีรีเลย์ไว้สำหรับต่อโหลดได้ 2 ตัว โดยเป็นอุณหภูมิ 1 ตัว และความชื้น 1 ตัว

- สามารถต่อโหลดได้สูงสุด 1 แอมป์ ต่อช่อง

- สามารถเลือกใช้เซ็นเซอร์ได้ 3 เบอร์ คือ DHT11 (อยู่ในชุด), DHT22 และ AM2303 (ไม่อยู่ในชุด)

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.37 x 4.37 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดคิท

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน