959FK: วงจรนับเวลาขึ้น-ลง พร้อมตัวขับ 1 วินาที-99 ชั่วโมง

วงจรนับเวลาชุดนี้เป็นวงจรที่เหมาะสำหรับนำไปใช้งานเกี่ยวกับการจับเวลาการแข่งขันกีฬาต่างๆ สามารถนับเวลาขึ้นหรือลงได้ ตามการเลือกโหมดการทำงาน และยังมีวงจรขับตัวเลขขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถต่อตัวเลขขนาดใหญ่ได้

แบบ: ชุดคิท 959FK
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

420 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรนับเวลาชุดนี้ เป็นวงจรที่เหมาะสำหรับนำไปใช้งานเกี่ยวกับการจับเวลาการแข่งขันกีฬาต่างๆ สามารถนับเวลาขึ้นหรือลงได้ ตามการเลือกโหมดการทำงาน นอกจากนั้นตัววงจรยังมีวงจรขับตัวเลขขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถต่อตัวเลขขนาดใหญ่ได้ตั้งแต่ 1 นิ้ว ไปจนถึง 10 นิ้ว ได้


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟ 12 โวลท์ดีซี กินกระแสสูงสุดประมาณ 20 มิลลิแอมป์

- เลือกโหมดการทำงานได้ 2 โหมด คือ โหมดนับเวลาขึ้นและโหมดนับเวลาลง

- ตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1 วินาที จนถึง 99 ชั่วโมง

- ต่อตัวเลขขนาดใหญ่ได้ตั้งแต่ 1 นิ้ว ไปจนถึง 10 นิ้ว

- เลือกลักษณะการแสดงเวลาบนหน้าจอได้ 2 รูปแบบ คือ ชั่วโมง:นาที หรือ นาที:วินาที

- สามารถต่อกระดิ่งไฟฟ้าหรือหลอดไฟได้ไม่เกิน 200 วัตต์ ที่ 220 โวลท์ดีซี

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.75 นิ้ว x 4.59 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดคิท

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน