960FK: 4x3 ปุ่มกดแสดงตัวเลข 4 หลัก พร้อมตัวขับ

วงจรแสดงตัวเลขชุดนี้ เป็นวงจรที่เหมาะสำหรับนำไปใช้งานเกี่ยวกับการแสดงตัวเลขราคาสินค้าต่างๆ เช่น ราคาน้ำมัน, ราคาทอง, ราคารับซื้อของต่างๆ เป็นต้น นอกจากนั้น ตัววงจรยังสามารถนำไปต่อกับตัวเลขขนาดใหญ่ได้ตั้งแต่ 1 นิ้ว ไปจนถึง 10 นิ้ว อีกด้วย

แบบ: ชุดคิท 960FK
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

395 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรแสดงตัวเลขชุดนี้ เป็นวงจรที่เหมาะสำหรับนำไปใช้งานเกี่ยวกับการแสดงตัวเลขราคาสินค้าต่างๆ เช่น ราคาน้ำมัน, ราคาทอง, ราคารับซื้อของต่างๆ เป็นต้น นอกจากนั้น ตัววงจรยังสามารถนำไปต่อกับตัวเลขขนาดใหญ่ได้ตั้งแต่ 1 นิ้ว ไปจนถึง 10 นิ้ว อีกด้วย นากจากนั้น ตัววงจรยังสามารถต่อพ่วงกันได้ เพื่อขยายชุดตัวเลขให้สามารถแสดงได้หลายชุด โดยสามารถต่อได้สูงสุด 9 ชุด

    

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟ 12 โวลท์ดีซี กินกระแสสูงสุดประมาณ 50 มิลลิแอมป์

- มีตัวเลขในการแสดงผลถึง 4 หลัก (ขนาดความสูงของตัวเลข 0.56 นิ้ว)

- สามารถกำหนดตำแหน่งของจุดทศนิยมได้

- ต่อตัวเลขขนาดใหญ่ได้ตั้งแต่ 1 นิ้ว ไปจนถึง 10 นิ้ว

- สามารถต่อแผงควบคุมพ่วงกันได้ เพื่อเพิ่มชุดตัวเลขได้สูงสุด 9 ชุด

- มีระบบบันทึกค่า ทำให้เมื่อไฟดับ ค่าตัวเลขเดิมจะยังคงอยู่

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ (แผ่นวงจรควบคุม) : 2.74 นิ้ว x 4.13 นิ้ว

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ (แผ่นปุ่มกด) : 1.67 นิ้ว x 2.31 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดคิท

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน