MX043: มินิเซอร์ราวด์ 5 ช่อง

วงจรมินิเซอร์ราวด์ชุดนี้เป็นวงจรที่ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของเสียงให้มากยิ่งขึ้น โดยการอุปกรณ์น้อยชิ้น

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ MX043
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

195 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรมินิเซอร์ราวด์ชุดนี้เป็นวงจรที่ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของเสียงให้มากยิ่งขึ้น โดยการอุปกรณ์น้อยชิ้น


ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.53x2.32 นิ้ว

- ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 12 โวลท์ดีซี ใช้กระแสสูงสุดประมาณ 11 มิลลิแอมป์

- วงจรจะทำหน้าที่เป็นตัวแยกสัญญาณเท่านั้น

- เอาท์พุทจะมีอยู่ 5 เอาท์พุท คือ เอาท์พุททางด้านหน้า L,R เอาท์พุททางด้านหลัง L,R เอาท์พุทซัพวูฟเฟอร์ โดยเอาท์พุททั้งหมดจะไม่มีวงจรขยายเสียง

- สามารถปรับความถี่ของเสียงทุ้ม (SUB) ได้ตั้งแต่ 50-180 เฮิร์ตซ์

- สามารถปรับเสียงเซอร์ราวด์ได้

- นำไปประยุกต์ใช้เป็นมินิโฮมเธียเตอร์ได้


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน