MX056: หรี่ไฟ 4,000 วัตต์

วงจรหรี่ไฟเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ส่วนมากจะนำไปใช้ในการเร่งหรือหรี่ความสว่างของหลอดไฟแบบไส้, เร่ง-หรี่ความร้อนของเตาไฟฟ้าหรือกระทะไฟฟ้า

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ MX056
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

650 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรหรี่ไฟเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ส่วนมากจะนำไปใช้ในการเร่งหรือหรี่ความสว่างของหลอดไฟแบบไส้, เร่ง-หรี่ความร้อนของเตาไฟฟ้าหรือกระทะไฟฟ้า


ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.55 x 4.30 นิ้ว

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 110-120 โวลท์เอซี หรือ 220-240 โวลท์เอซี

- สามารถนำไปควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ไม่เกิน 4,000 วัตต์ ที่ 220 โวลท์เอซี

- สามารถนำไปใช้ในการปรับความสว่างของหลอดไฟแบบไส้,ความร้อนของเตาไฟฟ้าและเครื่องทำน้ำอุ่นหรืออื่นๆ


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน