MX055: ไฟวิ่ง 32 โปรแกรม 4 ช่อง 4,000 วัตต์

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ MX055
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

790 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.37 x 4.67 นิ้ว

- ใฟเลี้ยงวงจร 12 โวลท์ดีซี กระแสสูงสุดประมาณ 60 มิลลิแอมป์

- มีจุดต่อหลอดไฟ 4 ช่อง โดยแต่ละช่อง สามารถจ่ายได้สูงสุด 12 แอมป์ (1,000 วัตต์ ที่ 220 โวลท์เอซี หรือ 500 วัตต์ ที่ 110 โวลท์เอซี)

- สามารถใช้ได้กับหลอดไฟขนาดตั้งแต่ 24-240 โวลท์เอซี

- มีรูปแบบในการวิ่งถึง 42 โปรแกรม โดยมีรูปแบบมาตราฐาน 32 โปรแกรม และสามารถสร้างรูปแบบใหม่ได้เองถึง 10 โปรแกรม

- มีไอซีเมมโมรี่ไว้บันทึกรูปแบบและความเร็วในการวิ่ง โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่แบ็คอัพ

- รูปแบบใหม่ที่เราสร้างขึ้นเอง สามารถสร้างได้ถึง 16 สเต็ปต่อ 1 รูปแบบ

- สามารถเลือกการทำงานให้เป็นไฟวิ่งหรือเปิดปิดไฟธรรมดาได้

- สามารถปรับความเร็วในการวิ่งได้ 256 สเต็ป

- มี LED แสดงรูปแบบในการวิ่งของไฟและบอกตำแหน่งของโปรแกรม


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน