MX080: เครื่องควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยโซลาร์เซลล์

วงจรควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ชุดนี้เป็นวงจรที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ไฟกระแสตรงตามสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าหรือไม่สามารถเดินสายไฟฟ้าได้ วงจรนี้จะทำหน้าที่ควบคุมการชาร์จกระแสไฟฟ้าไม่ให้จ่ายโหลดเกิน และป้องกันกระแสย้อนกลับในเวลากลางคืน

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ MX080
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

535 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ชุดนี้เป็นวงจรที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ วิทยุ พัดลม ทีวี เป็นต้น ที่ใช้ไฟกระแสตรงตามสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าหรือไม่สามารถเดินสายไฟฟ้าได้ วงจรนี้จะทำหน้าที่ควบคุมการชาร์จกระแสไฟฟ้าไม่ให้จ่ายโหลดเกิน (Overcharged) และป้องกันกระแสย้อนกลับในเวลากลางคืน (Over-discharged) ช่วยให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น


ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

- เหมาะสำหรับระบบแบตเตอรี่ 12 โวลท์

- ใช้แผ่นโซลาร์เซลล์ขนาด 16-22 โวลท์ 5-60 วัตต์

- มีระบบชาร์จแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยกระแสชาร์จสูงสุดประมาณ 5 แอมป์ ตัดการชาร์จเมื่อแบตเตอรี่เต็มและชาร์จเอง เมื่อแบตเตอรี่เริ่มหมด

- สามารถต่อโหลดได้สูงสุด 5 แอมป์

- มีระบบตัดการจ่ายไฟให้โหลด เมื่อแบตเตอรี่ต่ำกว่า 10.5 โวลท์ และต่อการทำงาน เมื่อแบตเตอรี่สูงกว่า 12 โวลท์

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.98 x 3.00 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน