MX102: ไฟฉุกเฉิน 12 โวลท์ LED 24 ดวง

วงจรไฟฉุกเฉินชุดนี้จะทำงานเองโดยอัตโนมัติ เมื่อไฟฟ้าดับและ ณ ขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนหรือเป็นที่มืด นอกจากนั้นตัววงจรยังมีวงจรชาร์จแบตเตอรี่ในตัว สามารถนำเอาแผ่นโซล่าร์เซลล์มาใช้งานได้ เมื่ออยู่ในบริเวณที่ไฟบ้านเข้าไม่ถึง

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ MX102
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

330 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรไฟฉุกเฉินชุดนี้เป็นวงจรไฟฉุกเฉินที่สามารถนำไปใช้งานได้หลายอย่าง เช่น ไฟส่องตรงบริเวณทางออกฉุกเฉิน, ไฟส่องทางเดินในเวลากลางคืน เป็นต้น ซึ่งวงจรจะทำงานเองโดยอัตโนมัติ เมื่อไฟฟ้าดับและ ณ ขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนหรือเป็นที่มืด นอกจากนั้นตัววงจรยังมีวงจรชาร์จแบตเตอรี่ในตัว วงจรนี้ยังสามารถนำเอาแผ่นโซล่าร์เซลล์มาใช้งานได้ เมื่ออยู่ในบริเวณที่ไฟบ้านเข้าไม่ถึง ทำให้สะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้กับแบตเตอรี่ 12 โวลท์ดีซี กระแส 7 แอมป์

- ใช้กับหม้อแปลงขนาด 15 โวลท์เอซี 1 แอมป์ หรือแผ่นโซล่าร์เซลล์ ขนาด 18 โวลท์ 5-10 วัตต์

- ใช้หลอด LED สีขาว จำนวน 24 ดวง

- มีสวิตซ์ TEST เพื่อทดสอบการทำงาน

- มีเซ็นเซอร์ตรวจจับแสง เมื่อไฟดับในตอนกลางวัน วงจรจะไม่ทำงาน

- ในขณะที่วงจรไฟฉุกเฉินทำงานไฟในแบตเตอรี่ต่ำกว่า 10 โวลท์ วงจรจะหยุดทำงานและตัดไฟที่จ่ายให้หลอด LED ทันที

- มีวงจรชาร์จแบตเตอรี่ในตัว

- สามารถเพิ่มหลอดไฟ LED ได้ (ชุดโมดูลอิเล็กทรอนิกส์ รหัส MX104)

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ 2.30 x 4.33 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน