MX104: หลอด LED 12 ดวง (ชุดเสริมสำหรับ MX102 และ MX103)

วงจรชุดนี้เป็นวงจรที่ใช้เพิ่มจำนวนของหลอด LED ให้กับชุดอิเล็กทรอนิกส์โมดูล รหัส MX103 วงจรเปิดไฟกลางคืน LED 12 ดวง โดยสามารถต่อเพิ่มได้หลายชุด

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ MX104
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

70 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรชุดนี้เป็นวงจรที่ใช้เพิ่มจำนวนของหลอด LED ให้กับชุดอิเล็กทรอนิกส์โมดูล รหัส MX103 วงจรเปิดไฟกลางคืน LED 12 ดวง โดยสามารถต่อเพิ่มได้หลายชุด


ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี

- วงจรจะกินกระแสประมาณ 60 มิลลิแอมป์

- ใช้หลอด LED สีขาว จำนวน 12 ดวง และสามารถต่อขยายให้กับชุดโมดูลอิเล็กทรอนิกส์ รหัส MX102 และ MX103

- มีจุดต่อ เพื่อเพิ่มหลอด LED (ต่อขนานกัน)

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ 1.06 x 1.57 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน