129FK: วงจรเกมส์เต๋าอิเล็กทรอนิคส์

เกมส์เต๋าอิเล็กทรอนิคส์เป็นวงจรที่ใช้ทดแทนการโยนลูกเต๋า เมื่อเรากดสวิตซ์ LED ทั้ง 7 ดวง จะกระพริบพร้อมกันทั้งหมดด้วยความเร็วสูง และเมื่อปล่อยสวิตซ์ LED จะหยุดกระพริบ แล้วติดที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง

แบบ: ชุดคิท 129FK
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

150 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

เกมส์เต๋าอิเล็กทรอนิคส์เป็นวงจรเครื่องเล่นอิเล็กทรอนิคส์ชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้การทดแทนการโยนลูกเต๋า เมื่อเรากดสวิตซ์ LED ทั้ง 7 ดวง จะกระพริบพร้อมกันทั้งหมดด้วยความเร็วสูง ครั้นพอปล่อยสวิตซ์ LED จะหยุดกระพริบ แล้วติดที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งจึงคล้ายการโยนลูกเต๋ามาก


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9 โวลท์ดีซี

- กินกระแสสูงสุดประมาณ 18-30 มิลลิแอมป์

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.59 x 1.59 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดคิท

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ