MX116: PIR ตรวจจับการเคลื่อนไหว เล่นเสียง MP3

วงจรนี้เป็นวงจรเล่นไฟล์เสียงประเภท MP3 ที่สามารถต่อเซ็นเซอร์ได้หลายรูปแบบ เพื่อเป็นตัวควบคุมการทำงาน วงจรนี้สามารถนำไปติดตั้งได้หลากหลายงาน เช่น เป็นวงจรเตือนภัย, วงจรต้อนรับ เป็นต้น

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ MX116
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

750 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรนี้เป็นวงจรเล่นไฟล์เสียงประเภท MP3 ที่สามารถต่อเซ็นเซอร์ได้หลายรูปแบบ เพื่อเป็นตัวควบคุมการทำงาน วงจรนี้สามารถนำไปติดตั้งได้หลากหลายงาน เช่น เป็นวงจรเตือนภัย, วงจรต้อนรับ เป็นต้น

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 5 โวลท์ดีซี

- ขณะสแตนด์บาย กินกระแสสูงสุด 25 มิลลิแอมป์

- ขณะทำงาน กินกระแสสูงสุด 300 มิลลิแอมป์ ที่ลำโพง 8 โอห์ม 0.25 วัตต์

- สามารถเลือกการเล่นข้อความได้ 2 แบบ คือ แบบเล่นเฉพาะข้อความที่ 1 เท่านั้นและแบบเล่นทีละข้อความต่อการทริก 1 ครั้ง (ไล่ลำดับ)

- สามารถต่อเซ็นเซอร์ภายนอกได้ เพื่อเริ่มการทำงานของวงจร

- ตัววงจรรองรับไฟล์ MP3 และ WMV รวมทั้งเป็นไฟล์ระบบ FAT16 และ FAT32

- สามารถใช้ได้กับการ์ด MicroSD หน่วยความจำสูงสุดที่รองรับ 32GB

- มีวงจรขยายเสียงขนาด 3 วัตต์ อยู่ภายในบอร์ด

- มีจุดต่อสำหรับต่อวงจรขยายเสียงภายนอกได้

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.45 x 3.01 นิ้ว (แผ่นวงจรควบคุม), 1.21 x 1.01 นิ้ว (แผ่นเซ็นเซอร์)


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ