MX123: วงจรเลเซอร์เซ็นเซอร์

วงจรเลเซอร์เซ็นเซอร์ชุดนี้ เป็นวงจรที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น วงจรนับจำนวน (เมื่อใช้ร่วมกับวงจรเคาเตอร์), ตรวจจับผู้บุกรุก (เมื่อใช้ร่วมกับวงจรกันขโมย) เป็นต้น

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ MX123
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

240 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรเลเซอร์เซ็นเซอร์ชุดนี้ เป็นวงจรที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น วงจรนับจำนวน (เมื่อใช้ร่วมกับวงจรเคาเตอร์), ตรวจจับผู้บุกรุก (เมื่อใช้ร่วมกับวงจรกันขโมย) เป็นต้น

 

คุณสมบัติ

- ตัวส่ง ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 12 โวลท์ดีซี กินกระแสสูงสุดประมาณ 30 มิลลิแอมป์

- ตัวรับ ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 12 โวลท์ดีซี กินกระแสสูงสุดประมาณ 50 มิลลิแอมป์

- ระยะห่างในการส่งและรับลำแสง ต่ำสุดประมาณ 10 เซนติเมตร สูงสุดประมาณ 8 เมตร

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ตัวส่ง 1.50 นิ้ว x 0.99 นิ้ว

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ตัวรับ 4.28 นิ้ว x 1.46 นิ้ว

 

+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน


สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ