MX128: เครื่องนับจำนวน 4 หลัก พร้อมรีโมทคอนโทรล

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ MX128
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

650 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

- ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 12 โวลท์ดีซี กินกระแสสูงสุด 100 มิลลิแอมป์

- มีวงจรขับตัวเลขขนาดใหญ่ในตัว (ไม่เกิน 9 นิ้ว)

- สามารถนับได้ตั้งแต่ 0-9999

- มีรีโมทคอนโทรล ย่าน UHF ความถี่ 433.92MHz เป็นตัวควบคุมการทำงาน

- ระยะทางในการควบคุมของรีโมทคอนโทรล ประมาณ 20 เมตร ในที่โล่ง

- สามารถตั้งรูปแบบการทำงานได้ 3 แบบ คือ แบบควบคุมแต่ละหลัก, แบบควบคุม 2 หลัก 2 ชุด และแบบนับจำนวน 4 หลัก

- มีการบันทึกค่าแบบอัตโนมัติในระหว่างทำงาน ทำให้เมื่อไฟดับ ค่าเดิมก็จะยังคงอยู่

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.74 นิ้ว x 4.30 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน