517FA: PIR ตรวจจับการเคลื่อนไหวเปิดไฟอัตโนมัติ 9 LED

วงจรชุดนี้เป็นวงจรตรวจจับการเคลื่อนไหวที่สามารถนำไปติดตั้งภายในห้องเพื่อเปิดไฟเมื่อเข้าห้อง และปิดไฟเมื่อออกจากห้องโดยอัตโนมัติ

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 517FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

320 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรชุดนี้เป็นวงจรตรวจจับการเคลื่อนไหวที่สามารถนำไปติดตั้งภายในห้องเพื่อเปิดไฟเมื่อเข้าห้อง และปิดไฟเมื่อออกจากห้องโดยอัตโนมัติ


ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 6 โวลท์ดีซี หรือ 12 โวลท์ดีซี

- ขณะสแตนบาย กินกระแสสูงสุดประมาณ 0.2mA

- ขณะทำงาน กินกระแสสูงสุดประมาณ 90mA ที่ 6 โวลท์ดีซี

- ขณะทำงาน กินกระแสสูงสุดประมาณ 45mA ที่ 12 โวลท์ดีซี

- ระยะตรวจจับของตัวเซ็นเซอร์ PIR สูงสุดประมาณ 5 เมตร

- สามารถปรับเวลาหน่วงการติดของ LED ได้ตั้งแต่ 3-25 วินาที

- ใช้หลอด LED สีขาว ขนาด 5 มม. จำนวน 9 หลอด

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ (บอร์ดเซ็นเซอร์) : 1.34 x 3.23 นิ้ว

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ (บอร์ด LED) : 1.34 x 1.45 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ