707FA: จูนเนอร์ FM ขนาดจิ๋ว

จูนเนอร์ (TUNER) คือ เครื่องรับวิทยุซึ่งมีหน้าที่รับสัญญาณที่สถานีวิทยุส่งคลื่นออกอากาศมา จูนเนอร์รุ่นนี้เป็นเครื่องรับวิทยุขนาดเล็ก ซึ่งสร้างง่ายและราคาประหยัด

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 707FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

230 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

จูนเนอร์ (TUNER) คือ เครื่องรับวิทยุซึ่งมีหน้าที่รับสัญญาณที่สถานีวิทยุส่งคลื่นออกอากาศมา จูนเนอร์รุ่นนี้เป็นเครื่องรับวิทยุขนาดเล็ก ซึ่งสร้างง่ายและราคาประหยัด


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 4.5-9 โวลท์ดีซี

- กินกระแสสูงสุดประมาณ 10 มิลลิแอมป์

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.38 x 1.68 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ