708FA: วิทยุ AM ระบบไอซี พร้อมลำโพง

วิทยุ AM ระบบไอซีนี้ เป็นวงจรวิทยุที่อุปกรณ์ไม่มาก และเป็นวงจรที่ใช้การแต่งน้อยที่สุด เช่น ไม่มีคอยล์ IF หรือคอยล์ OSC ดังนั้นผู้มีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เพียงเล็กน้อยก็สามารถประกอบวิทยุ AM รุ่นนี้ได้ วงจรนี้ทั้งภาครับและภาคขยายใช้ไอซีทั้งหมด

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 708FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

235 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรวิทยุ AM ระบบไอซีนี้ เป็นวงจรวิทยุที่อุปกรณ์น้อยมาก เมื่อเทียบกับของที่มีในตลาดเมืองไทย เป็นวงจรที่ใช้การแต่งน้อยที่สุด เช่น ไม่มีคอยล์ IF หรือคอยล์ OSC ดังนั้นผู้มีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เพียงเล็กน้อยก็สามารถประกอบวิทยุ AM รุ่นนี้ได้แล้ว วงจรนี้ทั้งภาครับและภาคขยายใช้ไอซีทั้งหมด


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 4.5-9 โวลท์ดีซี

- กินกระแสสูงสุดประมาณ 150 มิลลิแอมป์ ที่ 9 VDC

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.61 x 1.98 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ