711FK: วิทยุรับ-ส่ง 27MHz พร้อมลำโพง(ชุดละ 2 เครื่อง)

วงจรวิทยุรับ-ส่งชุดนี้เป็นวงจรที่ใช้ติดต่อกันโดยใช้ความถี่ 27 MHz ซึ่งความถี่นี้มีการอนุญาตให้ใช้ได้ แต่ต้องไม่เกิน 1 วัตต์ สำหรับ วงจรวิทยุรับ-ส่งชุดนี้มีกำลังส่งประมาณ 150 มิลลิวัตต์ รัศมีทำการติดต่อประมาณ 50-150 เมตร

แบบ: ชุดคิท 711FK
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

490 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรวิทยุรับ-ส่งชุดนี้เป็นวงจรที่ใช้ติดต่อกันโดยใช้ความถี่ 27 MHz ซึ่งความถี่นี้มีการอนุญาตให้ใช้ได้ แต่ต้องไม่เกิน 1 วัตต์ สำหรับ วงจรวิทยุรับ-ส่งชุดนี้มีกำลังส่งประมาณ 150 มิลลิวัตต์ รัศมีทำการติดต่อประมาณ 50-150 เมตร


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9 โวลท์ดีซี

- กินกระแสประมาณ 25 มิลลิแอมป์ ขณะรับสัญญาณ, 35 มิลลิแอมป์ เมื่อทำการกดสวิตซ์ส่ง และ 150 มิลลิแอมป์ เมื่อทำการกดส่งสัญญาณโทน

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.29 x 2.43 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดคิท

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ