713FA: วงจรแผงสาธิตวิทยุ AM ระบบไอซี พร้อมลำโพง

แผงสาธิตวิทยุ AM ระบบไอซีนี้ เป็นวงจรวิทยุที่มีอุปกรณ์ไม่มาก และใช้การปรับแต่งน้อยที่สุด เช่น ไม่มีคอยล์ IF หรือคอยล์ OSC ดังนั้นผู้มีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เพียงเล็กน้อยก็สามารถประกอบวิทยุ AM รุ่นนี้ได้แล้ว วงจรนี้ทั้งภาครับและภาคขยายใช้ไอซีทั้งหมด

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 713FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

265 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรแผงสาธิตวิทยุ AM ระบบไอซีนี้ เป็นวงจรวิทยุที่อุปกรณ์น้อยมาก เมื่อเทียบกับของที่มีในท้องตลาด เป็นวงจรที่ใช้การปรับแต่งน้อยที่สุด เช่น ไม่มีคอยล์ IF หรือคอยล์ OSC ดังนั้นผู้มีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เพียงเล็กน้อยก็สามารถประกอบวิทยุ AM รุ่นนี้ได้แล้ว วงจรนี้ทั้งภาครับและภาคขยายใช้ไอซีทั้งหมด


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 6 โวลท์ดีซี

- กินกระแสสูงสุดประมาณ 70 มิลลิแอมป์

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.51 x 2.24 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน