402FA: สวิตซ์ควบคุมด้วยแสง (เปิด-ปิด)

สวิตซ์ควบคุมด้วยแสงรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ประยุกต์จากวงจรเก่าให้มีคุณสมบัติดีขึ้น การใช้งานคล่องตัว ประกอบง่าย โดยออกแบบให้วงจรใช้ทรานซิสเตอร์สามารถปรับความไวในการรับแสงได้ มี LED แสดงสภาวะการทำงานของวงจรอีกด้วย

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 402FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

160 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

สวิตซ์ควบคุมด้วยแสงรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ประยุกต์จากวงจรเก่าให้มีคุณสมบัติดีขึ้น การใช้งานคล่องตัว ประกอบง่าย โดยออกแบบให้วงจรใช้ทรานซิสเตอร์สามารถปรับความไวในการรับแสงได้ มี LED แสดงสภาวะการทำงานของวงจรอีกด้วย


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี

- กินกระแสสูงสุดประมาณ 42 มิลลิแอมป์

- สามารถต่อโหลดได้สูงสุดประมาณ 5A ที่ 220VAC

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.54 x 2.85 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน


สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ