809FK: เร็คกูเลเตอร์ 0-30 โวลท์ 3 แอมป์

วงจรเร็คกูเลเตอร์ชุดนี้เป็นวงจรที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง เพราะใช้ไอซีเร็คกูเลเตอร์ UA723 ซึ่งสามารถให้ประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสได้ดีเยี่ยมทีเดียว นอกจากนี้ยังออกแบบให้มีวงจรป้องกันการจ่ายกระแสเกินอีกด้วย โดยวงจรนี้จะจ่ายกระแสไฟได้สูงถึง 3 แอมป์

แบบ: ชุดคิท 809FK
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

235 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรเร็คกูเลเตอร์ชุดนี้เป็นวงจรที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง เพราะใช้ไอซีเร็คกูเลเตอร์ UA723 ซึ่งสามารถให้ประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสได้ดีเยี่ยมทีเดียว นอกจากนี้ยังออกแบบให้มีวงจรป้องกันการจ่ายกระแสเกินอีกด้วย โดยวงจรนี้จะจ่ายกระแสไฟได้สูงถึง 3 แอมป์ ดังนั้นจึงควรใช้หม้อแปลงขนาด 4 แอมป์ ใช้ขั้ว 12-0-12 ถ้าเราใช้ไฟไม่เกิน 12 โวลท์ ให้ต่อขั้ว 12 กับ 0 แต่ถ้าเราใช้ไฟเกิน 12 โวลท์ ให้ต่อขั้ว 12 กับ 12 เพื่อสะดวกในการใช้งาน


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้หม้อแปลงขนาด 12-0-12 โวลต์เอซี 4 แอมป์

- สามารถปรับแรงดันเอาท์พุทได้ 0-30 โวลท์

- สามารถจ่ายกระแสได้สูงสุด 3 แอมป์

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.08x1.95 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดคิท

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ