820FK: เครื่องเพิ่มไฟ 12 โวลท์ เป็น 15-24 โวลท์

วงจรเพิ่มแรงดันชุดนี้จัดเป็นวงจรจ่ายไฟที่สามารถเพิ่มขนาดของแรงดันให้เพิ่มขึ้นตามการตั้งค่าของเรา วงจรนี้เหมาะที่จะนำไปเพิ่มขนาดแรงดันให้กับแบตเตอรี่เพื่อให้ได้แรงดันที่ต้องการ

แบบ: ชุดคิท 820FK
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

395 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรเพิ่มแรงดันชุดนี้จัดเป็นวงจรจ่ายไฟที่สามารถเพิ่มขนาดของแรงดันให้เพิ่มขึ้นตามการตั้งค่าของเรา วงจรนี้เหมาะที่จะนำไปเพิ่มขนาดแรงดันให้กับแบตเตอรี่เพื่อให้ได้แรงดันที่ต้องการ


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี ขนาด 10 แอมป์ขึ้นไป

- สามารถจ่ายแรงดันได้ 6 ระดับ ได้แก่ 15,18,19,20,22,24 โวลท์

- ทางด้านเอาท์พุท สามารถจ่ายกระแสได้สูงสุด 3 แอมป์

- มีวงจรป้องกันการจ่ายไฟกลับขั้ว ทางด้านอินพุท

- มีไฟแสดงสถานะการทำงานของวงจร

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.36 x 2.56 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดคิท

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน