821FA: วงจรเพิ่มไฟ 3.3-5 V เป็น 12-13.8 V 100 mA

วงจรเพิ่มแรงดันชุดนี้เป็นวงจรจ่ายไฟที่สามารถเพิ่มขนาดของแรงดันให้เพิ่มมากขึ้น วงจรนี้เหมาะที่จะนำไปเพิ่มขนาดแรงดันให้กับแบตเตอรี่เพื่อให้ได้แรงดันที่ต้องการ

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 821FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

125 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรเพิ่มแรงดันชุดนี้เป็นวงจรจ่ายไฟที่สามารถเพิ่มขนาดของแรงดันให้เพิ่มมากขึ้น วงจรนี้เหมาะที่จะนำไปเพิ่มขนาดแรงดันให้กับแบตเตอรี่เพื่อให้ได้แรงดันที่ต้องการ


ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 3.3-5 โวลท์ 750 มิลลิแอมป์ ขึ้นไป

- สามารถจ่ายแรงดันได้ 12-13.8 โวลท์ ตามขนาดของแหล่งจ่ายไฟ

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 5 โวลท์ดีซี กระแส 300 มิลลิแอมป์ สามารถจ่ายแรงดันได้ 12 โวลท์ดีซี จ่ายกระแสสูงสุด 100 มิลลิแอมป์

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 3.3 โวลท์ดีซี กระแส 660 มิลลิแอมป์ สามารถจ่ายแรงดันได้ 12 โวลท์ดีซี จ่ายกระแสสูงสุด 50 มิลลิแอมป์

- ทางด้านเอาท์พุท สามารถจ่ายกระแสได้สูงสุด 100 มิลลิแอมป์

- ความถี่สวิตซ์ซิ่ง ประมาณ 43 กิโลเฮิร์ต

- สามารถปรับแรงดันทางด้านเอาท์พุทได้

- มีไฟแสดงสถานะการทำงานของวงจร

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.83 x 1.22 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน