826FA: บอร์ดอะแดปเตอร์ 0-11V สำหรับแหล่งจ่ายไฟแบบ ATX

วงจรนี้ใช้ควบคุมแรงดันเอาท์พุทได้ตั้งแต่ 0-11 โวลท์ กระแส 3 แอมป์ ที่แรงดันอินพุทของแหล่งจ่ายไฟคอมพิวเตอร์แบบ ATX นอกจากนั้นยังสามารถต่อกับแรงดันอินพุท 24 โวลท์ เพื่อปรับแรงดันเอาท์พุทได้ตั้งแต่ 0-22 โวลท์ โดยใช้ไอซีเป็นตัวควบคุมแรงดันและกระแส

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 826FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

390 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรนี้เป็นวงจรที่ใช้ควบคุมแรงดันเอาท์พุทได้ตั้งแต่ 0-11 โวลท์ กระแส 3 แอมป์ ที่แรงดันอินพุทของแหล่งจ่ายไฟคอมพิวเตอร์แบบ ATX นอกจากนั้นวงจรยังสามารถต่อกับแรงดันอินพุท 24 โวลท์ เพื่อปรับแรงดันเอาท์พุทได้ตั้งแต่ 0-22 โวลท์ วงจรนี้ใช้ไอซีเป็นตัวควบคุมแรงดันและกระแส ทำให้วงจรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 12/24 โวลท์ กระแส 3 แอมป์ ขึ้นไป

- ที่ไฟเข้า 12 โวลท์ สามารถปรับแรงดันเอาท์พุท 0-11 โวลท์ และที่กระแสสูงสุด สามารถปรับแรงดันเอาท์พุท 0-9 โวลท์

- ที่ไฟเข้า 24 โวลท์ สามารถปรับแรงดันเอาท์พุท 0-22 โวลท์

- ใช้ไอซี VOLTAGE RAGULATOR เป็นตัวควบคุมการทำงาน

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.85 นิ้ว x 3.01


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน