MX018: ระบบไฟฉุกเฉิน (ใช้ไฟ 12 โวลท์ 7 แอมป์)

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ MX018
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

430 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.90x2.94 นิ้ว

- ใช้กับแบตเตอรี่ 12 โวลท์ กระแส 7 แอมป์

- ใช้กับโหลดได้สูงสุด 50 วัตต์ ที่ 12 โวลท์ (ระยะเวลาในการใช้งานประมาณ 90 นาที)

- มีสวิตซ์ TEST เพื่อทดสอบการทำงาน

- มี LDR ตรวจจับแสง เมื่อไฟดับในตอนกลางวัน วงจรจะไม่ทำงาน

- ในขณะที่วงจรไฟฉุกเฉินทำงาน ไฟในแบตเตอรี่ต่ำกว่า 9 โวลท์ รีเลย์จะหยุดทำงานและตัดไฟที่จ่ายให้โหลดทันที

- มีวงจรชาร์จแบตเตอรี่ในตัว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน