1002FA: ไฟในสวนใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ LED 5 ดวง

วงจรไฟในสวนชุดนี้เป็นวงจรที่สามารถนำไปติดตั้งตามสถานที่ที่ต้องการแสงสว่างในขณะที่เริ่มมืดแล้ว เพื่อเป็นไฟนำทางแบบอัตโนมัติ

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 1002FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

375 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรไฟในสวนชุดนี้เป็นวงจรที่สามารถนำไปติดตั้งตามสถานที่ที่ต้องการแสงสว่างในขณะที่เริ่มมืดแล้ว เพื่อเป็นไฟนำทางแบบอัตโนมัติ


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟถ่านชาร์จ ขนาด AA จำนวน 3 ก้อน (ไม่มีในชุด)

- กินกระแสสูงสุด 100 มิลลิแอมป์ (โหมด ON), โหมดใช้เซ็นเซอร์แสง ขณะสแตนด์บาย 2.5 มิลลิแอมป์ ขณะทำงาน 80 มิลลิแอมป์

- แผ่นโซลาร์เซลล์สามารถจ่ายพลังงานได้ 4 โวลท์ 60 มิลลิแอมป์

- มีวงจรประจุไฟโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

- มีสวิตซ์เลือกการทำงานของวงจร

- สามารถปรับความไวในการตรวจจับแสงได้

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.64 x 1.70 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ