1001FK : พัดลมขนาดเล็กใช้พลังงานโซลาร์เซลล์

วงจรพัดลมขนาดเล็กใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ชุดนี้ เป็นวงจรที่เหมาะสำหรับทดลองในเรื่องการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

แบบ: ชุดคิท 1001FK
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

280 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรพัดลมขนาดเล็กใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ชุดนี้ เป็นวงจรที่เหมาะสำหรับทดลองในเรื่องการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่ง


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟจากแผ่นโซลาร์เซลล์

- แผ่นโซลาร์เซลล์สามารถจ่ายพลังงานได้ 4 โวลท์ 60 มิลลิแอมป์

- ขนาดแผ่นโซลาร์เซลล์ : 6 x 6 เซนติเมตร


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดคิท

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ