1003FA: ไฟกระพริบเตือน ใช้โซลาร์เซลล์ LED 5 ดวง

วงจรไฟกระพริบเตือนชุดนี้เป็นวงจรที่สามารถนำไปติดตั้งตามที่ที่ต้องการเตือนให้ระวังว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่บริเวณนี้ เช่น ตามท้องถนน, ท้ายจักรยาน เป็นต้น โดยที่มีวงจรประจุไฟ ซึ่งทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนถ่านบ่อยๆ

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 1003FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

342 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรไฟกระพริบเตือนชุดนี้เป็นวงจรที่สามารถนำไปติดตั้งตามที่ที่ต้องการเตือนให้ระวังว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่บริเวณนี้ เช่น ตามท้องถนน, ท้ายจักรยาน เป็นต้น โดยที่มีวงจรประจุไฟ ซึ่งทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนถ่านบ่อยๆ


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟถ่านชาร์จ ขนาด AA จำนวน 3 ก้อน (ไม่มีในชุด)

- กินกระแสสูงสุด ขณะสแตนด์บาย 4 มิลลิแอมป์ ขณะทำงาน 45 มิลลิแอมป์

- แผ่นโซลาร์เซลล์สามารถจ่ายพลังงานได้ 4 โวลท์ 60 มิลลิแอมป์

- มีวงจรประจุไฟ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

- สามารถปรับความไวในการตรวจจับแสงและความเร็วในการ กระพริบได้ได้

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.99 x 1.70 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน