1006FA: ควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์

วงจรควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ชุดนี้เป็นวงจรที่เหมาะสำหรับนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่กินกระแสไฟไม่มากนัก วงจรนี้ทำหน้าที่ควบคุมการชาร์จกระแสไฟฟ้าไม่ให้จ่ายโหลดเกิน และป้องกันกระแสย้อนกลับในเวลากลางคืน ช่วยให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 1006FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

215 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ชุดนี้เป็นวงจรที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่กินกระแสไฟไม่มากนัก เช่น หลอดไฟ เป็นต้น ที่ใช้ไฟกระแสตรงตามสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าหรือไม่สามารถเดินสายไฟฟ้าได้

วงจรนี้จะทำหน้าที่ควบคุมการชาร์จกระแสไฟฟ้าไม่ให้จ่ายโหลดเกิน (Overcharged) และป้องกันกระแสย้อนกลับในเวลากลางคืน (Over-discharged) ช่วยให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- เหมาะสำหรับระบบแบตเตอรี่ 12 โวลท์ ขนาดไม่เกิน 7 แอมป์

- ใช้แผ่นโซลาร์เซลล์ ขนาด 16-22 โวลท์ 5-30 วัตต์

- มีระบบชาร์จแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยกระแสชาร์จสูงสุดประมาณ 1.6 แอมป์ ที่แรงดัน 18 โวลท์ ของแผ่นโซลาร์เซลล์ ตัดการชาร์จ เมื่อแบตเตอรี่เต็ม และชาร์จเอง เมื่อแบตเตอรี่เริ่มหมด

- สามารถต่อโหลดได้สูงสุด 5 แอมป์

- มีระบบตัดการจ่ายไฟให้โหลด เมื่อแบตเตอรี่ต่ำกว่า 10 โวลท์ และต่อการทำงาน เมื่อแบตเตอรี่สูงกว่า 12 โวลท์

- มีไฟแสดงสถานะการทำงานของวงจร, การชาร์จ และการทำงานของโหลด

- มีจุดต่อโซลาร์เซลล์ ให้เลือก 2 จุด เพื่อใช้กับโซลาร์เซลล์ที่มีไดโอดและไม่มีไดโอด

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.50 x 2.67 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน


สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ