191FK: เกมส์กดแข่งตอบปัญหา 6 สวิตซ์

วงจรเกมส์ชุดนี้เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการตัดสินปัญหาบางอย่าง เช่น รายการโทรทัศน์ที่มีการแข่งขันการตอบปัญหา ใครกดสวิตซ์ก่อน ดวงไฟของคนนั้นก็จะสว่าง แสดงว่าคนนั้นจะได้ตอบปัญหาก่อน และคนอื่นจะกดสวิตซ์อย่างไรก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

แบบ: ชุดคิท 191FK
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

163 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรเกมส์ชุดนี้ คือ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการตัดสินปัญหาบางอย่าง เช่น รายการโทรทัศน์ที่มีการแข่งขันการตอบปัญหา ใครกดสวิตซ์ก่อน ดวงไฟของคนนั้นก็จะสว่าง แสดงว่าคนนั้นจะได้ตอบปัญหาก่อน และคนอื่นจะกดสวิตซ์อย่างไรก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เป็นต้น สำหรับวงจรเกมส์ชุดนี้ วงจรนี้สามารถเล่นได้ 2-6 คน เท่านั้น


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9-12 โวลท์ดีซี

- กินกระแสสูงสุดประมาณ 25 มิลลิแอมป์

- มี LED แสดงผล บอกให้ทราบว่าใครกดสวิตซ์ก่อน

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.19 x 1.44 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดคิท

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ