446FK: สวิตซ์เปิดไฟกลางคืน LED 12 ดวง

วงจรชุดนี้ใช้ไฟเลี้ยง 9-12 โวลท์ดีซี ตัววงจรใช้ LED จำนวน 12 ดวง เป็นตัวส่องสว่าง โดยการทำงานจะเหมือนกับรุ่นทั่วๆ ไป คือ ตอนกลางคืน หลอดไฟ LED ทั้งหมดจะติด และตอนกลางวัน หลอดไฟ LED ทั้งหมดจะดับ

แบบ: ชุดคิท 446FK
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

115 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรชุดนี้เหมาะสำหรับนำไปศึกษาหรือนำไปใช้งานจริงได้ โดยไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอันตราย เพราะใช้ไฟเลี้ยงวงจรเพียง 9-12 โวลท์ดีซี ตัววงจรใช้ LED จำนวน 12 ดวง เป็นตัวส่องสว่าง โดยการทำงานก็จะเหมือนกับรุ่นทั่วๆ ไป คือ ตอนกลางคืน หลอดไฟ LED ทั้งหมดจะติด และตอนกลางวัน หลอดไฟ LED ทั้งหมดจะดับ


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- แหล่งจ่ายไฟ 9-12 โวลท์ดีซี

- กินกระแสสูงสุด 100 มิลลิแอมป์

- ใช้ตัวโฟโต้ทรานซิสเตอร์ เป็นตัวตรวจจับแสง

- สามารถปรับความไว ในการรับแสงของตัวโฟโต้ทรานซิสเตอร์ได้

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ 1.60x2.20 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดคิท

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ